Vi er en selvstændig virksomhed, der har til formål at fremme personlig og relationel udvikling. Ud fra et helhedsperspektiv ser vi det som en opgave, der foregår på flere niveauer, både fysisk, mentalt, emotionelt og spirituelt.
Vi har base i København og i Findhorn, Skotland. Foruden egne aktiviteter og arrangementer, påtager vi os gerne andre opgaver, både indenlands og udenlands. Mange års international erfaring sikrer en høj kvalitet og professionalisme.

Ledelse:
Ole Ry og gæstelærere.
Stacks Image 1268
Vores Mission:
At mødes med mennesker, hjælpe dem med at strukturere deres oplevelser og dernæst undgå at stå i vejen.
Hvad mener vi med det?

Vores Vision:
Vi ønsker at støtte det enkelte menneske i udviklingen af en integrativ livsstil, som inkluderer fysisk, relationel, psykologisk og spirituel trivsel i respekt for omgivelserne i alle udtryksformer.
Læs mere…

Hvordan: 
Vi arbejder med enkeltpersoner og grupper, privat og i virksomheder. Uanset størrelse og sammensætning. Kan vi mødes i fælles begejstring, er vi med. Enten kan du komme til os, eller vi kan komme til dig, hvor end du befinder dig i den globale landsby.

Referenceramme: 
Har sit fundament i gestaltterapi samt transpersonlig og integrativ psykologi. Vores inspirationskilder er talrige, baseret på mange år indenfor feltet, inklusiv mødet med mange førende lærere fra hele verden. Herved er vi nået frem til en integrativ arbejdsmetode, som stiler mod at tilgodese alle tilværelsens aspekter.

Etik: 

Som praktiserende indenfor personlig udvikling bestræber vi os på, at vores aktiviteter og ydelser til enhver tid lever op til den højeste etiske standard. Det indbefatter respekten for fortrolighed og tavshedspligt for at sikre et tillidsfuldt miljø. Gennem medlemskab af flere professionelle organisationer, arbejder vi i overensstemmelse med disses etiske retningslinjer.

Organisationerne er:

Retningslinjerne kan findes på de nævnte organisationers hjemmesider.
Vores Mission:
At mødes med mennesker, hjælpe dem med at strukturere deres oplevelser og så undgå at stå i vejen.

Hvad mener vi med det? Ifølge Martin Buber opstår alt virkeligt liv gennem mødet. Vi kan ikke klare det alene. Men at mødes, skabe kontakt, forbinde os, være nærværende for hinanden på en dybere, nærende måde, er ikke let. Det er en evne, der skal udvikles og raffineres.

Hvis vores oplevelser ikke hænger sammen, er vi efterladt i en verden uden mening. Når vi assisterer andre i at strukturere deres oplevelser, er det afgørende, at de finder deres egen mening og ikke blot overtager vores.

Når brikkerne så falder på plads, kan mennesker atter bevæge sig ved egen kraft. Vores opgave som hjælpere er opfyldt, og det er tid til tilbagetrækning, at give slip på opståede bindinger, der kunne holde den anden tilbage. Ellers kunne det, der var en hjælp og en styrkelse, ende med at blive en forhindring.
Vores Vision:
Vi ønsker at støtte det enkelte menneske i udviklingen af en integrativ livsstil, som inkluderer fysisk, relationel, psykologisk og spirituel trivsel i respekt for omgivelserne i alle udtryksformer.

Dette korte udsagn bygger på følgende antagelser:

1. Vi støtter det enkelte menneskes iboende selvhelbredende potentiale og harmoniske livsudfoldelse.
2. En integrativ forståelse inkluderer alle aspekter af livet, i deres indre og ydre, individuelle og kollektive fremtrædelsesformer.
3. Det enkelte menneske er unikt og har krav på at få sine grænser respekteret. Samtidig indgår vi alle i relationer, og vores livskvalitet er bestemt af kvaliteten af disse relationer.
4. God kontakt er baseret på værdsættelse af forskelligheder.
5. Velvære betyder ikke kun fravær af sygdom, men også oplevelsen af at få helt fundamentale behov dækket, herunder behovet for vækst og for at bidrage til helheden.
6. Det er vigtigt at tage vare på kroppen og udvikle den kognitive, følelsesmæssige, sociale og spirituelle intelligens. For at opnå en dybere tilfredshed, er det desuden nødvendigt at opleve sig forbundet med ”en større helhed”, hvordan denne helhed end måtte opleves, rækkende ud over vores personlige grænser og på tværs af køn, race, religion og social status.
7. Vi skelner mellem spiritualitet og religion. Spiritualitet henviser ikke til et abstrakt trossystem, men til den ovennævnte personlige oplevelse af at være forbundet. Religion kan betragtes som et forsøg på at institutionalisere spiritualiteten.
8. Vores omgivelser repræsenterer det, der er ”ikke-mig”. Når vi udvikler os, vil vi opleve, at omgivelserne i den betydning bliver stadig mindre og erstattet af oplevelsen af, at ”jeg er alt det”. Af den oplevelse følger en dybere økologisk forståelse og en øget personlig og global ansvarlighed baseret på taknemmelighed og medfølelse.

KONTAKT

København:
Ordrupvej 49, 4/405, 2920 Charlottenlund


Skotland:
520 East Whins, The Magic Triangle, The Park, Findhorn, IV36 3TH


Tel. +45 21 25 70 65
Email: info@holoworld.dk