Stacks Image 8
Biografi – Ole Ry

På baggrund af mere end 40 år i sundhedssektoren har jeg en omfattende klinisk erfaring inden for psykiatri, psykoterapi, undervisning og rådgivning. Jeg blev læge i 1973 og fra 1981 speciallæge i psykiatri. Sygehusverdenen forlod jeg i 1987 og grundlagde Psykoterapeutisk Center, senere Holoworld Consult, et behandlings- og undervisningssted i Nordjylland med opgaver både lokalt og i mange lande. Det skete ud fra erkendelsen af, at det traditionelle behandlingssyn var for begrænsende. I mange år var hovedaktiviteten vores 4-årig gestaltterapiuddannelse, suppleret med holotropisk åndedrætsterapi og senere stress- og traumehåndtering. Sideløbende har jeg undervist på musikterapiuddannelsen på Aalborg universitet, været psykiatrisk konsulent for Statsforvaltningen, Falck Healthcare og talrige kommuner, undervist og superviseret ved flere psykoterapiuddannelser, været en del af lærerstaben ved Grof Transpersonal Training. Geografisk har arbejdsområdet foruden Danmark omfattet resten af Skandinavien, Grønland, Færøerne, Estland, Kroatien, Slovenien, England, Skotland, Spanien, Frankrig, Schweiz, Egypten, Dubai, Indien, Australien, Fiji, Mexico, USA og Irak.

I 22 år arbejdede jeg tæt sammen med min partner Susanne Andrés, som jeg mistede i 2015.

De sidste 5 år har delt min tid mellem Findhorn Foundation & Community i Skotland og København, foruden en hel del rejseaktiviteter. I 2017 blev centeret i Nordjylland solgt.

Ud fra de mange års erfaringer i mange sammenhænge og kulturer er jeg nået til den konklusion, at vi behøver de bedste værktøjer for at klare tilværelsens udfordringer. Men værktøjet alene gør det ikke. Lige så vigtigt er det, at vi til fulde mestrer kunsten at bruge værktøjet. Det inkluderer kendskab til landskabet, vi befinder os i, ud fra dybtgående personlig erfaring, som må være åben for både de fysiske, psykiske og spirituelle dimensioner af tilværelsen.

Detaljeret CV kan rekvireres.