PSYKOTERAPEUTISK CENTER - programoversigt

HOLOWORLD CONSULT & TRE ACADEMY

 

PERSONLIG, RELATIONEL OG FAGLIG UDVIKLING

PROGRAMOVERSIGT 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE:

STRESS- OG TRAUMEHÅNDTERING

- KURSER & UDDANNELSE

  

”At være traumatiseret er at være dømt til en endeløs gentagelse af ubærlige oplevelser” (Peter Levine)

 

“Kroppen er vores bedste ven til at hele traumer” (David Berceli)

 

Stress, traume, PTSD og udbrændthed synes at være stadig mere påtrængende problemer, forbundet med moderne livsstil og den globale situation. Det kan for den enkelte have alvorlige fysiske, psykologiske og relationelle konsekvenser. Ubehaget påvirker kroppen i ligeså høj grad som psyken. Af den grund kan vi ikke bare snakke os fra problemerne. Medicin er kun symptombehandling og undertiden nødvendigt, men gør ikke noget ved selve årsagen. Derfor er der brug for nytænkning. Vores stress- og traumehåndterings-program bygger bl.a. på et sæt af øvelser, som er nemme at lære og overraskende effektivt bryder med organismens tilstand af konstant alarmberedskab. Programmet er effektivt, hvad enten det drejer sig om mere almindeligt hverdagsstress, eller det drejer sig om at have været udsat for alvorligere, traumatiske oplevelser.

 

Stress – og traume programmet er inspireret af Alexander Lowens Bioenergetics, Peter Levines Somatic Experience, Stanislav Grofs Holotropic Breathwork, David Bercelis TRE -Trauma Releasing Exercises samt Mindfulness-træning.

 

Følgende arrangementer tilbydes:

 

1-DAGSKURSER

Introduktion til TRE (- eller genopfriskning)

                                                                                        

TRE UDDANNELSE

 

Herudover vil der altid være mulighed for individuelle konsultationer og skræddersyede grupper.

 

 

 1-DAGSKURSER    Tilbage til toppen

 

INTRODUKTION TIL TRE

På en sådan dag får du en grundig indføring i øvelsesprogrammet, så du kan fortsætte din egen proces hjemme. Du vil opleve, at øvelserne forløser stress, kroniske muskelspændinger og traumer, samt genetablerer indre balance og selvregulering. Relevant teori vil blive præsenteret for at uddybe din forståelse.

 

For tidligere deltagere kan dagen kan også være en mulighed for at få genopfrisket og udviklet øvelserne.

 

Kurserne henvender sig til alle, der kender til stress, traumer og kriser – både klienter og behandlere.

 

NÆSTE 1-DAGSKURSER:

1. juni fra kl. 10 – 16

31. august fra kl. 10 - 16

 

STED: Kalmia – Center mod Stress, Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte (tæt på Gentofte station)

 

LEDER: Ole Ry samt assistenter fra TRE-uddannelsen

 

PRIS: 1.200 kr., som bedes indbetalt ved tilmelding på reg.nr. 4907, kontonr. 3701501292. Har du deltaget tidligere, kan du komme med for halv pris.

 

TILMELDING: foregår nemmest ved at sende en email til info@holoworld.dk. Du bedes dernæst sende et udfyldt tilmeldings- og helbredsskema (findes under praktiske oplysninger). Tilmelding er gældende, når vi desuden har modtaget din betaling. Vedr. betaling i øvrigt: se under praktiske oplysninger. Før kursusstart modtager du yderligere information.

 

 

 TRE-UDDANNELSEN                                                                             Tilbage til toppen                                                                                                     

 

BLIV CERTIFICERET TRE-UDBYDER/PROVIDER

 

Hvis du kunne tænke dig at tilføje en yderst effektiv kropsterapeutisk stress- og traumebehandling til din personlige og professionelle værktøjskasse, så er denne uddannelse skræddersyet til dig.

 

Forløbet kvalificerer til at lede andre sikkert gennem TRE-processen, både individuelt og i gruppe. Det kan også blot være en mulighed for dyberegående personlig heling. Der er tale om et internationalt uddannelsesformat, hvor alle vil tilegne sig de samme grundlæggende færdigheder, uanset hvor i verden uddannelsen foregår. Du bliver Certified TRE Provider, som vi på dansk kan oversætte med Certificeret TRE-udbyder. Du vil erhverve dig et unikt værktøj, både personligt, relationelt og fagligt. Uddannelsen er bygget op omkring 2 moduler af tre dages varighed. Dertil kommer egen-erfaring med TRE, praktik, konsultationer, supervision, peergruppemøder og litteraturstudier – sammenlagt et forløb over et års tid. 

 

MODUL 1: 3 dages teoretisk og praktisk indføring.

 

Modul 1 vil omfatte:

·        Stress- og traume-anatomi, -fysiologi og -neurologi, relevant for TRE

·        Forståelse af ryste/tremor-reaktionen

·        Indføring i den polyvagale teori

·        Forsvarsreaktioner af betydning for TRE

·        Strategier til at rumme stærke følelser (containment) og bevare jordforbindelsen

·        Introduktion til grundlæggende færdigheder for at arbejde med enkeltpersoner og grupper

·        Personlig erfaring med TRE og tremor

Modul 1 efterfølges af:

·        Dagbogsnotering af mindst 40 TRE-erfaringer på egen hånd i uddannelsesforløbet

·        TRE-sessioner med en Advanced Certified TRE Provider eller en TRE Certification Trainer (I alt 4 sessioner i hele uddannelsesforløbet)

·        Videreformidling af TRE til venner, bekendte og familie

·        Møde i peergruppe

·        Første af i alt 6 supervisionsdage

MODUL 2: Med udgangspunkt i de foreløbige erfaringer fortsættes den teoretiske og praktiske undervisning.

 

Modul 2 vil omfatte:

·        Fordybelse af modul 1-temaer

·        Debriefing af egne praksis- og undervisningserfaringer

·        Gennemgang af Areas of Awareness i Practice of TRE-artiklen (udleveres)

·        Betydningen af fascier i TRE

·        Grundlæggende TRE-interventioner

·        TRE-modifikationer

·        Fokus på dit eget praksis-, videns- og kompetenceområde

·        Opmærksomhed på etiske temaer

Modul 2 efterfølges af:

·        Dagbogsoptegnelser af egenproces fortsætter

·        Arbejde med mindst 4 individuelle klienter

·        Undervise i TRE i mindst 4 grupper

·        Gruppesupervision fortsætter. Regn med sammenlagt 6 supervisionsdage i hele uddannelsen, inkl. certificeringsdagen

·        2 individuelle supervisioner/evalueringer

·        Møder i peergruppe

·        Herudover forventes obligatorisk litteratur og TRE-DVD’er studeret og gennemgået

·        Forud for certificering afholdes et personligt supervisions- og evalueringsmøde med gruppens TRE Certification Trainer. Der kan her evt. pålægges yderligere uddannelsesaktivitet før endelig certificering.

 

DATOER & TIDSPLAN FOR NÆSTE HOLD:

 

Modul 1: 29.9. – 1.10.2017

1. supervisionsdag 3.12.2017

Modul 2: 12. – 14.1.2018

2. supervisionsdag 3.2.2018

3. supervisionsdag 14.4.2018

4. supervisionsdag 18.6.2018

5. & 6. supervisionsdag/certificering 25. – 26.8.2018

 

Modul 1: 25. – 27.10.2019

1. supervisionsdag 8.12.2019

Modul 2: 24. – 26.1.2020

2. supervisionsdag 15.3.2020

3. supervisionsdag 6.6.2020

4. supervisionsdag 30.8.2020

5. & 6. supervisionsdag/certificering 7. – 8.11.2020

 

Individuelle konsultationer og sessioner aftales separat.

 

Normalt er undervisningstiden 10 – 17 (10 – 16 sidste dag på 3-dagesmodulerne). Det er obligatorisk at deltage i al undervisning. Der kan eventuelt blive tale om en opsamlingsdag mod slutningen af forløbet.

 

HVOR FOREGÅR DET: København samt enkelte dage i Odense

 

UNDERVISERE:

 

Ole Ry, speciallæge i psykiatri, MPF, certified TRE trainer og uddannelsesansvarlig.

Tel: +45 21257065. Email: info@holoworld.dk  

Colette Markus, psykoterapeut MPF, certified advanced TRE provider og TRE mentor.

Tel: +45 21265257 Email: colette@markus.dk

 

PRIS: Den samlede pris udgør 21.000 kr. Denne pris dækker al undervisning, dvs. alle 12 undervisnings- og supervisionsdage, de 4 individuelle TRE-sessioner, de 2 individuelle supervisioner/evalueringer samt registreringsgebyr til TRE for All. Nødvendig litteratur er dog ikke inkluderet.

 

Betalingen kan deles i 4 rater: 6.000 kr. ved tilmelding + 5.000 kr. den 25.09.2019, 11.01.2020 og 29. 05.2020.  Ved betaling før 15. september tilbydes 1.000 kr. rabat.   Ved betaling af hele beløbet samlet gives yderligere 500 kr. rabat.  Rabat tilbydes endvidere til deltagere med nedsat indkomst.  Individuelle betalingsaftaler er mulige. Alle indbetalinger til reg.nr. 5470, kontonr. 2018377. Tilmelding og betaling er bindende for hele forløbet.

 

TILMELDING & YDERLIGERE INFORMATION: Vi er nemmest at kontakte lederne via email. Vi kan altid arrangere en uforpligtende samtale.

 

Tilbage til toppen

 HOLOTROPI / HOLOTROPIC BREATHWORK

- tag på en stormfuld indre rejse for at finde dine skjulte ressourcer og blive mere hel 

Holotropic Breathwork™ (Holotropisk åndedrætsterapi) er en kraftfuld metode til selvudvikling og heling. Teknikken er udviklet af Stanislav og Christina Grof og kombinerer indsigter fra moderne bevidsthedsforskning, dybdepsykologi og forskellige spirituelle praktikker. Ved at arbejde intenst med: madpakke til supervisionsdagene.d. og som ikke kan snakkes væk. valitet. og finde ud af, hvordan det foregår og hvordan det

·        Åndedrættet

·        Udtryksfuld musik

·        Forløsende kropsarbejde

- skabes ændrede bevidsthedstilstande. Disse tilstande mobiliserer kroppens spontane potentiale for helbredelse.

Man kan efter behov deltage i et eller flere kurser.

Som forberedelse til kurserne kan anbefales Stanislav Grof: Holotropisk åndedrætsterapi, Forlaget I AM, 2014. Det er dog ingen forudsætning for udbytte af kurserne.

 

De 2 dage består af en kortere velkomst og introduktion. Herefter 2 holotropisessioner, hver efterfulgt af gennemgang (deling) af oplevelsen. Forløbet afsluttes med yderligere tid til integration. Alle for således muligved for både at være ’puster’ og ’sitter’.

 

For nye deltagere vil der inden kurset være en kortere, afklarende samtale, som regel telefonisk. Helbredserklæring og tilmeldingsskema udfyldes og returneres.

KURSUSLEDELSE: OLE RY + erfaren assistent

DATOER: 24. – 25. august 2019 (begge dage kl. 9 – 18) i København (Kalmia i Bernstorrfsparken, lige ved Gentofte station)

PRIS: 1.950 kr., som bedes indbetalt ved tilmelding på reg.nr. 4907, kontonr. 3701501292

 

TILMELDING: foregår nemmest ved at sende en email til info@holoworld.dk. Du bedes dernæst sende et udfyldt tilmeldings- og helbredsskema (findes under praktiske oplysninger). Tilmelding er gældende, når vi desuden har modtaget din betaling. Vedr. betaling i øvrigt: se under praktiske oplysninger. Før kursusstart modtager du yderligere information.

                                                                                                                                                                                                     Tilbage til toppen

 

 ANDET

Der er altid mulighed for individuelle konsultationer – rådgivning, terapi, coaching, supervision eller undervisning. Gælder også for par og familier.

 

Vi er åbne overfor skræddersyede tilbud til grupper og institutioner.

 

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

 

 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilbage til toppen

INDIVIDUELLE KONSULTATIONER

Med mindre andet er aftalt, betales kontant fra gang til gang. Ved afbud (telefon/email/SMS) mindre end 24 timer før et mødetidspunkt, betales for den pågældende konsultation.

 

TILMELDING TIL KURSER

- er først gældende, når depositum (for længerevarende kurser) – eller hele kursusprisen (for alle kurser, hvor depositum ikke er nævnt) - er indbetalt. Beløbet bedes indsat i Danske Bank reg.nr. 4907, kontonr. 3701 50 1292. Ved betaling fra udlandet: SWIFT: DABADKKK & IBAN: DK 04 3000 501292, (Husk dit navn og kursus på indbetalingen!). HUSK AT GIVE OS BESKED PR. EMAIL, NÅR DU HAR BETALT, SÅ VI KAN REGISTRERE DIG SOM TILMELDT.

 

Ved afbud 1 måned før kursusstart tilbagebetales depositum/kursuspris fratrukket et ekspeditionsgebyr på 500 kr. Ved senere afbud kan tilbagebetaling ikke påregnes. Evt. resterende kursuspris betales inden kursusstart, hvis ikke andet er nævnt eller aftalt. Ved senere betaling tillægges et gebyr på 500 kr. I tilfælde af, at et kursus aflyses, betales hele det indbetalte beløb tilbage.

 

TILMELDINGSSKEMA: hent det her! Skemaet bedes udfyldt og returneret i forbindelse med tilmelding og betaling.

 

HELBREDSSKEMA til holotropi og TRE: hent det her! Skemaet bedes udfyldt og returneret i forbindelse med tilmelding og betaling.

 

Tilbage til toppen               

 

Tilbage til forside

 

 


KONTAKT

København:
Ordrupvej 49, 4/405, 2920 Charlottenlund


Skotland:
520 East Whins, The Magic Triangle, The Park, Findhorn, IV36 3TH


Tel. +45 21 25 70 65
Email: info@holoworld.dk